LEONARD OJLER

Leonard Ojler je rođen 1707. godine u Švajcarskoj. Njegov otac je pokazivao interesovanje za matematiku. Zahvaljujući tome je Leonard rano došao u kontakt i iskazao interesovanje za matematiku. Tokom gimnazijskog školovanja, pohađao je predavanja Johana Bernulija. Zahvaljujući tome i činjenici da je bio prijatelj sa Bernulijevim sinovima, sa kojima je često i rado diskutovao o matematičkim problemima, Ojler je razvio ljubav za proučavanje matematike. Bez obzira što je krenuo očevim stopama i upisao teološki fakultet, interesovanje za matematiku je prevagnulo.

Nastavite sa čitanjem

PJER DE FERMA

Pjer de Ferma bio je jedan od najvećih evropskih matematičara. Rođen je 1601. godine u Bomon de Lomanju, u južnoj Francuskoj, u bogatoj trgovačkoj porodici. Studirao je pravo na univerzitetima u Tuluzu i Orleanu, a matematiku je učio u Bordou.

Često ga nazivaju matematičarem amaterom, ali je to tačno samo u smislu da nije bio plaćen za svoja istraživanja. Posvećivao je mnogo vremena matematici, međutim, pošto mu prihodi od nje nisu bili neophodni za život, nije objavio skoro nijedan svoj rad.

Nastavite sa čitanjem