RUĐER BOŠKOVIĆ

Ruđer Josip Bošković (18. maj 1711 — 13. februar 1787) je najveći matematičar i astronom Dubrovnika, jedan od najznačajnijih naučnika svoga vremena, uvršćen među 100 najznamenitijih Srbi svih vremena. Bio je profesor univerziteta, osnivač Milanske opservatorije i direktor Optičkog instituta Francuske mornarice. Bio je univerzalan stvaralac: filozof, matematičar, astronom, fizičar, inženjer, pedagog, geolog, arhitekt, arheolog, konstruktor, optičar, diplomat, putopisac, univerzitetski profesor, najbolji pesnik na latinskom jeziku osamnaestog veka i prevodilac-poliglota.
Nastavite sa čitanjem

BROJ 7

   7 svetskih čuda
   7 dana u nedelji
   7 je zbir cifara na suprotnim stranama kockice za jamb
   Snežana i 7 patuljaka
   čizme od 7 milja
   7 galaktičkih pravaca
   7 godina nesreće kad razbiješ ogledalo
   Broj slova, rečenica, suglasnika i samoglasnika u Bibliji je deljiv sa 7
   Rim je izgrađen na 7 brežuljaka
   U Davidovoj Zvezdi su ispisani brojevi od jedan do sedam, s tim što je broj sedam u sredini zvezde i dominira nad ostalim brojevima
   7 (celih) nota
   7UP (piće)
   7 duginih boja
   … iza 7 mora i 7 gora se događaju bajke
   Mnogi ljudi i danas kada pišu brojku 7 stavljaju crticu u donji deo broja. Ta crtica u teoriji ne postoji, ne može se naći ni na tastaturi, ni na kalkulatoru … No, znate li odakle dolazi ta navika? Ona je, naime, nastala još davno u doba kada se Mojsije popeo na planinu da bi zapisao 10 zapovesti… I kad je došao do sedme zapovesti reče mu Bog:
   „Ne poželi ženu bližnjega svoga“
   Nakon muka i tišine narod poviče:
   „Precrtaj 7!“

 

BROJ 9

Zbir cifara proizvoda broja 9 i bilo kog drugog broja, uvek daje opet broj 9.

1 x 9 = 9 = 9 + 0 = 9
2 x 9 = 18 = 1 + 8 = 9
3 x 9 = 27 = 2 + 7 = 9
4 x 9 = 36 = 3 + 6 = 9
5 x 9 = 45 = 4 + 5 = 9
6 x 9 = 54 = 5 + 4 = 9
7 x 9 = 63 = 6 + 3 = 9
8 x 9 = 72 = 7 + 2 = 9
9 x 9 = 81 = 8 + 1 = 9

Isto vazi ako broj 9 pomnozimo sa bilo kojim brojem vecim od 9.

48 x 9 = 432 = 4 + 3 + 2 = 9
257 x 9 = 2313 = 2 + 3 + 1 + 3 = 9
75434 x 9 = 678906 = 6 + 7 + 8 + 9 + 0 + 6 = 36 = 36
896315472 x 9 = 8066839248 = 8 + 0 + 6 + 6 + 8 + 3 + 9 + 2 + 4 + 8 = 54 = 5 + 4 = 9

JOHAN KARL FRIDRIH GAUS

Johan Karl Fridrih Gaus (Johann Carl Friedrich Gauß, 1777-1855) je bio je nemački matematičar i naučnik koji je dao veliki doprinos na mnogim poljima matematike uključujući teoriju brojeva, analizu, geometriju, kao i u oblastima geodezije, elektostatike, astronomije i optike. Smatra se jednim od najuticajnijih matematičara u istoriji, a poznat je kao „princ matematičara“ i „najveći matematičar od davnina“. 1801 godine napisao je knjigu Artimetička istraživanja i ona je bila kamen temeljac za zasnivanje Teorije brojeva kao posebne matematičke discipline.