LEONARD OJLER

Leonard Ojler je rođen 1707. godine u Švajcarskoj. Njegov otac je pokazivao interesovanje za matematiku. Zahvaljujući tome je Leonard rano došao u kontakt i iskazao interesovanje za matematiku. Tokom gimnazijskog školovanja, pohađao je predavanja Johana Bernulija. Zahvaljujući tome i činjenici da je bio prijatelj sa Bernulijevim sinovima, sa kojima je često i rado diskutovao o matematičkim problemima, Ojler je razvio ljubav za proučavanje matematike. Bez obzira što je krenuo očevim stopama i upisao teološki fakultet, interesovanje za matematiku je prevagnulo.

Nastavite sa čitanjem

PJER DE FERMA

Pjer de Ferma bio je jedan od najvećih evropskih matematičara. Rođen je 1601. godine u Bomon de Lomanju, u južnoj Francuskoj, u bogatoj trgovačkoj porodici. Studirao je pravo na univerzitetima u Tuluzu i Orleanu, a matematiku je učio u Bordou.

Često ga nazivaju matematičarem amaterom, ali je to tačno samo u smislu da nije bio plaćen za svoja istraživanja. Posvećivao je mnogo vremena matematici, međutim, pošto mu prihodi od nje nisu bili neophodni za život, nije objavio skoro nijedan svoj rad.

Nastavite sa čitanjem

SAVRŠEN BROJ

Savršen broj je prirodan broj koji je jednak zbiru svojih pozitivnih delilaca, uključujući i broj 1, ali ne računajući sam taj broj. Prva četiri savršena broja poznata su od davnina, proučavali su ih pitagorejci još u VI veku pre n. e., a najraniji matematički zapis o savršenim brojevima pojavio se u Euklidovom delu Elementi, oko 300. pre n. e. Prva četiri savršena broja su:

Nastavite sa čitanjem

RUĐER BOŠKOVIĆ

Ruđer Josip Bošković (18. maj 1711 — 13. februar 1787) je najveći matematičar i astronom Dubrovnika, jedan od najznačajnijih naučnika svoga vremena, uvršćen među 100 najznamenitijih Srba svih vremena. Bio je profesor univerziteta, osnivač Milanske opservatorije i direktor Optičkog instituta Francuske mornarice. Bio je univerzalan stvaralac: filozof, matematičar, astronom, fizičar, inženjer, pedagog, geolog, arhitekt, arheolog, konstruktor, optičar, diplomat, putopisac, univerzitetski profesor, najbolji pesnik na latinskom jeziku osamnaestog veka i prevodilac-poliglota.
Nastavite sa čitanjem