OSNOVCI

ČASOVI MATEMATIKE ZA OSNOVCE

Kao i za sve stvari u životu, tako je i za matematiku potreban zdrav i dobar temelj, koji će omogućiti kvalitetnu nadogradnju znanja. Samim tim, kasnije školovanje i praćenje časova matematike je daleko lakše. Dobar temelj se postavlja baš u ovom uzrastu, a časovi matematike za osnovce su alat kojim se taj temelj učvršćuje.

Časovi matematike za osnovce traju od 60 do 90 minuta i u potpunosti prate školsko gradivo. Časovi matematike se mogu odvijati uživo, ili putem skype, google meet ili bilo koje druge platforme iste namene. Ovu novinu sam uveo iz veoma praktičnih razloga. Gubi se značajno manje vremena, a kvalitet ostaje praktično isti.

Nakon svakog časa matematike se dobija domaći zadatak. Na njegovoj izradi insistiram, jer bez samostalnog rada, uspeha svakako neće biti.

POGLEDAJTE CENOVNIK ČASOVA MATEMATIKE ZA OSNOVCE

made by: ČASOVI MATEMATIKE- BEOGRAD