OSNOVCI

Kao i za sve stvari u životu, tako je i za matematiku potreban zdrav i dobar temelj, koji će omogućiti kvalitetnu nadogradnju znanja. Samim tim, kasnije školovanje i praćenje nastave matematike je daleko lakše.

Časovi matematike traju 90 minuta i u potpunosti prate školsko gradivo. Mogu se odvijati uživo, ili putem skajpa. Ovu novinu sam uveo iz veoma praktičnih razloga. Gubi se značajno manje vremena, a kvalitet ostaje praktično isti.

Nakon svakog časa se dobija domaći zadatak. Na njegovoj izradi insistiram, jer bez samostalnog rada, uspeha svakako neće biti.

POGLEDAJTE CENOVNIK ZA OSNOVCE

made by: ČASOVI MATEMATIKE- BEOGRAD