TALES

Tales (625 – 548 p.n.e) je bio grčki naučnik, matematičar i državnik iz Mileta u maloj Aziji.  On je prvi  Helen koji je izlagao i dokazao teoreme, pa se zbog toga smatra ocem helenske matematike. Iako je po struci bio inženjer u starom veku su ga smatrali prvim prirodni filozofom i ubrajali su ga među Sedam mudraca. Smatra se da se on prvi bavio proučavanjem astrologije i da je prorekao pomračenje Sunca koje se desilo 585. godine p.n.e.

Nastavite sa čitanjem