MNOŽENJE

Većina dece se muči sa tablicom množenja u osnovnoj školi. Bez obzira na objašnjenja o „skraćenom sabiranju“ problemi su veliki, naročito sa brojevima 7 i 8, 8 i 9 i td. Kinezi nemaju ovakvih problema, jer su pronašli jednostavan način množenja dva broja pomoću linija. Opšte prihvaćen naziv „kinesko množenje“ iz razumljivih razloga. Uverite se i sami u sledećem videu kako to funkcioniše, zanimljivo je.

Nastavite sa čitanjem