LEONARD OJLER

Leonard Ojler je rođen 1707. godine u Švajcarskoj. Njegov otac je pokazivao interesovanje za matematiku. Zahvaljujući tome je Leonard rano došao u kontakt i iskazao interesovanje za matematiku. Tokom gimnazijskog školovanja, pohađao je predavanja Johana Bernulija. Zahvaljujući tome i činjenici da je bio prijatelj sa Bernulijevim sinovima, sa kojima je često i rado diskutovao o matematičkim problemima, Ojler je razvio ljubav za proučavanje matematike. Bez obzira što je krenuo očevim stopama i upisao teološki fakultet, interesovanje za matematiku je prevagnulo.

Nastavite sa čitanjem