BLEZ PASKAL

Blez Paskal (Blaise Pascal, 1623-1662) je bio francuski matematičar, fizičar i filozof.  Od malena je pokazivao interesovanje za nauku,  pa je već sa 19 godina konstruisao prvu matematičku mašinu, mehanički sabirač koji je nazvao Paskalina, s ciljem da svom ocu pomogne u poslovanju. U matematici Paskal je poznat po Paskalovom trouglu, koji predstavlja beskonačan niz prirodnih brojeva poređanih u obliku piramidalne šeme, a u fizici po Paskalovom zakonu i jedinici za pritisak koja je po njemu nazvana Paskal. 1650. godine napustio je svet nauke i okrenuo se religiji, po njegovi rečima okrenuo se „razmatranju veličine i misterije čoveka„. Paskalov najpoznatiji rad iz oblasti filozofije su Misli zasnovane na ličnim mislima vezanim za ljudsku patnju, sudbinu i boga.