ČASOVI MATEMATIKE I FIZIKE

osnovcisrednjoškolcistudenti

Iako matematika nije uvijek laka, uz prave metode podučavanja, ne mora nužno biti problem. Važno je staviti naglasak na razumevanje matematičkih koncepata čija se primena uvežbava na redovnoj nastavi.

Korišćenjem  problemskog pristupa, učenik se navodi na samostalno zaključivanje i rešavanje problema. Ovakav pristup podrazumeva misaonu aktivnost učenika, slobodan razgovor i diskusiju, koja dovodi do razumevanja sadržaja.