BROJ 7

   7 svetskih čuda
   7 dana u nedelji
   7 je zbir cifara na suprotnim stranama kockice za jamb
   Snežana i 7 patuljaka
   čizme od 7 milja
   7 galaktičkih pravaca
   7 godina nesreće kad razbiješ ogledalo
   Broj slova, rečenica, suglasnika i samoglasnika u Bibliji je deljiv sa 7
   Rim je izgrađen na 7 brežuljaka
   U Davidovoj Zvezdi su ispisani brojevi od jedan do sedam, s tim što je broj sedam u sredini zvezde i dominira nad ostalim brojevima
   7 (celih) nota
   7UP (piće)
   7 duginih boja
   … iza 7 mora i 7 gora se događaju bajke
   Mnogi ljudi i danas kada pišu brojku 7 stavljaju crticu u donji deo broja. Ta crtica u teoriji ne postoji, ne može se naći ni na tastaturi, ni na kalkulatoru … No, znate li odakle dolazi ta navika? Ona je, naime, nastala još davno u doba kada se Mojsije popeo na planinu da bi zapisao 10 zapovesti… I kad je došao do sedme zapovesti reče mu Bog:
   „Ne poželi ženu bližnjega svoga“
   Nakon muka i tišine narod poviče:
   „Precrtaj 7!“